Účtovníctvo. Ako zadať do systému počiatočné zostatky?

V účtovnom programe PayTraq môžete zadať do systému počiatočné ostatky. Robí sa to veľmi jednoducho. 

1) Prejdite na Moja spoločnosť >> Nastavenia >> Počiatočné zostatky. 
2) Uveďte dátum konverzie a uložte zmeny. 
3) Vyberte funkciu "Nová operácia" a ďalej vyberte potrebný typ zápisu. Môže to byť: 
Manuálny účtovný zápis 
Nezaplatené faktúry predaja 
Nezaplatené faktúry nákupov 
Obdržaný preddavok 
Zaplatený preddavok 
Nezaplatená dodávateľská faktúra  
Dodávateľský dobropis 
Nezaplatený preddavok zamestnancovi 
Počiatočné zásoby 
Dlhodobý majetok 
4) Po zavedení počiatočných ostatkov prejdite na Nastavenia >> Počiatočné zostatky >> Predvaha a skontrolujte správnosť. 

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás