Účtovníctvo. Ako uzamknúť možnosť zmeny údajov?

V účtovnom programe PayTraq môžete zablokovať upravovanie údajov po určité obdobie.

1) Pred blokovaním skontrolujte, že všetky účtovné zápisy v uzamknutom období sú potvrdené.
2) Vyberte Nastavenia >> Profil spoločnosti >> Dátum blokovaného obdobia.
3) Zadajte dátum uzamknutia obdobia a uložte zmeny.
4) Úspešne ste zablokovali možnosti zmeny údajov do dátumu uzamknutia!

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás