Import údajov v PayTraq

PayTraq podporuje import rôznych údajov vo formáte CSV. Na rozdelenie používajte čiarku. Môžete importovať zoznamy klientov, dodávateľov, zamestnancov, tovarov a služieb, a tiež cenníky pre tovary a služby.

Aby bolo možné importovať údaje, potrebujete nahrať príslušnú šablónu súboru, vyplniť ju a importovať v PayTraq. Pokiaľ nie sú údaje z importného súboru nájdené v zoznamoch, tak zoznamy budú doplnené novými údajmi. Pokiaľ údaje z importného súboru nie sú v zoznamoch podľa názvu a kódu tovaru/služby, tak zoznamy budú aktualizované novými údajmi.

Importný súbor môžete nahrať v príslušnom zozname (zákazníci, dodávatelia, zamestnanci, tovary, služby, cenníky) v záložke Import dát.

Ďalej v tomto článku

Import zoznamu zákazníkov

Súbor obsahuje nasledujúce polia, polia oddelené znakom [,].  Stiahnuť šablónu

Name - unikátny názov zákazníka
Type  - pre fyzickú osobu - 1, pre právnickú osobu - 2
Registration number  - registračné číslo zákazníka
VAT Number  - DPH číslo zákazníka
Address (Street, City, Region)  -  adresa zákazníka
Postal Code/Zip - poštové smerové číslo zákazníka
Country  - krajina zákazníka, dvojpísmenkový kód krajiny
Phone  - telefón zákazníka
Email  - elektronická pošta zákazníka
Bank name  - názov banky zákazníka
Bank code  - kód banky zákazníka
Bank account/IBAN  - číslo bankového účtu zákazníka
Contract No.  - číslo zmluvy
Client group  - celý názov zákazníckej skupiny. Skupina musí byť vytvorená pred importom údajov
Discount  - zľava zákazníka
Payment terms  - typ doby splatnosti zákazníka. NET - dni od dátumu zápisu, EOM - dni od konca mesiaca, COD - zaplatenie pri prijatí, CONSIGN - realizácia
Due days  - dni dátumu splatnosti (len pre NET a EOM)
Price group  - plný názov cenovej skupiny. Skupina musí byť vytvorená pred importom údajov
Currency - trojpísmenkové označenie meny cenovej skupiny.

Import zoznamu dodávateľov

Súbor obsahuje nasledujúce polia, polia oddelené znakom [,]. Stiahnuť šablónu

Name - unikátny názov dodávateľa
Type - pre fyzickú osobu - 1, pre právnickú osobu - 2
Registration number - registračné číslo dodávateľa
VAT Number - DPH číslo dodávateľa
Address (Street, City, Region) - adresa dodávateľa
Postal Code/Zip - poštové smerové číslo dodávateľa
Country  - krajina dodávateľa, dvojpísmenkový kód krajiny
Phone  - telefón dodávateľa
Email - elektronická pošta dodávateľa
Bank name  - názov banky dodávateľa
Bank code  - kód banky dodávateľa
Bank account/IBAN  - číslo bankového účtu dodávateľa
Contract No.  - číslo zmluvy
Supplier group  - celý názov skupiny dodávateľov. Skupina musí byť vytvorená pred importom údajov
Discount  - zľava dodávateľa
Payment terms  - typ doby splatnosti zákazníka. NET - dni od dátumu zápisu, EOM - dni od konca mesiaca, COD - zaplatenie pri prijatí, CONSIGN - realizácia
Due days  - dni dátumu splatnosti (len pre NET a EOM)

Import zoznamu zamestnancov

Súbor obsahuje nasledujúce polia, polia oddelené znakom [,]. Stiahnuť šablónu

Name - unikátny názov zamestnanca
Type - pre fyzickú osobu - 1
Registration number - registračné číslo zamestnanca / rodné číslo
VAT Number - nevypĺňa sa, ostáva prázdne
Address (Street, City, Region) - adresa zamestnanca
Postal Code/Zip - adresa zamestnanca
Country - krajina zamestnanca dvojpísmenkový kód krajiny
Phone - telefón zamestnanca
Email - elektronická pošta zamestnanca
Bank name - názov banky zamestnanca
Bank code - kód banky zamestnanca
Bank account/IBAN - číslo bankového účtu zamestnanca
Contract No. - číslo zmluvy
Employee group - celý názov skupiny zamestnanca. Skupina musí byť vytvorená pred importom údajov

Import zoznamu tovarov

Súbor obsahuje nasledujúce polia, polia oddelené znakom [,]. Stiahnuť šablónu

Name - unikátny názov tovaru
Product code (SKU) - unikátny kód tovaru
Description - opis tovaru
Product group - celý názov skupiny tovaru. Skupina musí byť vytvorená pred importom údajov
Unit - celý názov meracej jednotky (podľa zoznamu meracích jednotiek)
Type - tovar na predaj - 1, tovar na spotrebu - 2, dlhodobý majetok - 3
Barcode (EAN-13) - čiarový kód tovaru
Weight - váha tovaru (kg)
Avg order lead time - priemerný čas doručenia (predvolených 30 dní)
Standard cost - menovitá hodnota

Import cenníkov tovarov

Súbor obsahuje nasledujúce polia, polia oddelené znakom [,]. Stiahnuť šablónu

Name - unikátny názov tovaru
Product code (SKU)  - unikátny kód tovaru
Price group - celý názov cenovej skupiny. Skupina musí byť vytvorená pred importom údajov
Currency - trojpísmenkové označenie meny cenovej skupiny
Price - cena tovaru. Pre cenové skupiny s označením "vrátane dane" - brutto cena
Is Default - označiť ako predvolenú - 1

Import zoznamu služieb

Súbor obsahuje nasledujúce polia, polia oddelené znakom [,]. Stiahnuť šablónu

Name - unikátny názov služby
Service code - unikátny kód služby
Description - opis služby
Service group - celý názov skupiny služieb. Skupina musí byť vytvorená pred importom údajov
Unit - celý názov jednotky merania (podľa zoznamu meracích jednotiek)

Import cenníkov služieb

Súbor obsahuje nasledujúce polia, polia oddelené znakom [,]. Stiahnuť šablónu

Name - unikátny názov služby
Service code - unikátny kód služby
Price group - celý názov cenovej skupiny. Skupina musí byť vytvorená pred importom údajov
Currency - trojpísmenkové označenie meny cenovej skupiny
Price - cena služby. Pre cenové skupiny s označením "vrátane dane" - brutto cena
Is Default - označiť ako predvolenú - 1

Potrebujete stále poradiť?
Napíšte nám na pomoc@paytraq.com

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás