Rýchly štart. Prvé kroky

1

Prvý krok, pre všetkých

Pridajte si logo vašej spoločnosti. Na pridanie si loga, musíte prejsť do Moja spoločnosť > Nastavenia -> Profil spoločnosti -> Logo spoločnosti 

Pridajte si kontaktné informácie a rekvizity vašej spoločnosti.  Ak chcete tieto údaje pridať, prejdite na Nastavenia -> Profil spoločnosti -> Základné info

Pridajte si peňažné účty. Ak chcete pridať bankový účet, prejdite na Peniaze -> Bankové účty, pokiaľ chcete pridať pokladňu prejdite na Peniaze -> Pokladničné účty.

2

Druhý krok, pokiaľ máte sklad

Prejdite na Sklad -> Sklady, aby ste vytvorili nový sklad.

Druhý krok, pokiaľ ste poskytovateľ služieb.

Prejdite na Moja spoločnosť > Nastavenia -> Predaje / Nákupy -> Typ dokumentov / Operácii, aby ste zmenili druh operácie pre predvolené typy dokumentov na poskytovanie služieb.

3

Tretí krok - prezrieť si to, čo spravil PayTraq, a vložiť svoje doplnenie

 • Prejdite v Nastavenia -> Profil spoločnosti -> Nastavenia podpisu, aby ste zmenili prednastavený elektronický podpis.
 • Prejdite na Nastavenia -> Účtovníctvo -> Číslovanie dokumentu, aby ste zmenili prednastavené číslovanie dokumentov.
 • Prejdite na Nastavenia -> Účtovníctvo -> Účtovné osnovy, aby ste pridali svoje účtovné zápisy.
 • Prejdite na Nastavenia -> Účtovníctvo -> Daňové kľúče, aby ste pridali alebo skryli svoje daňové kľúče.
 • Prejdite na Nastavenia -> Účtovníctvo -> Predvolené účty, aby ste zmenili predvolené priviazanie účtovných zápisov.
 • Prejdite na Nastavenia -> Účtovníctvo -> Typy účtovných zápisov, aby ste pridali alebo skryli typy dokumentov, a tiež pridali poznámky.
 • Prejdite na Nastavenia -> Predaje / Nákupy -> Vzory dokumentov, aby ste zmenili predvolené nastavenie tlačových foriem dokumentov.
 • Prejdite na Nastavenia -> Predaje / Nákupy -> Emailové šablóny, aby ste zmenili prednastavený text automatických správ.
 • Prejdite na Nastavenia -> Produkty / Služby -> Jednotky merania, aby ste zmenili jednotky merania.
 • Prejdite na Nastavenia -> Predaje / Nákupy -> Cenové skupiny, aby ste pridali alebo skryli cenové skupiny.
 • Prejdite na Nastavenia -> Predaje / Nákupy -> Valuty, aby ste pridali alebo skryli valuty.
4

Štvrtý krok, pokiaľ máte počiatočné zostatky

Prejdite v Nastavenia -> Počiatočné zostatky, aby ste pridali počiatočné zostatky účtovných záznamov, sklady, zaviedli nesplatné pohľadávky veriteľov a dlžníkov, zaviedli získané a zaplatené preddavky.  

5

Piaty krok, pokiaľ máte údaje na import z predchádzajúceho programu

Pokiaľ máte údaje z predchádzajúceho programu, také ako sú zoznamy zákazníkov a dodávateľov, zoznamy tovarov a služieb, cenové ponuky, tak ich môžete rýchlo a jednoducho  importovať v PayTraq.

Všetko je nastavené a pripravené k práci. Môžete začať!

Potrebujete stále poradiť?
Napíšte nám na pomoc@paytraq.com

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás